Z historie orchestru

Lašský dechový orchestr – Štramberk, Příbor

 

Lašský dechový orchestr vznikl na podzim roku 2018 sloučením Dechového orchestru Štramberk a Dechového orchestru mladých ZUŠ Příbor. Na bohatou tradici obou orchestrů chce nové těleso navázat.

Dechová hudba ve Štramberku má počátek již v roce 1912 a mimo dobu německé okupace funguje bez přestávky. V období 1. republiky patří mezi nejvýraznější kapely v kraji, koncertuje v širokém okolí a v roce 1938 se účastní X. Sokolského sletu v Praze. V roce 1984 se ujímá vedení orchestru dirigent Alois Cigán, absolvent vojenské hudební školy, který dává tělesu nový impuls a směr. Do orchestru přicházejí noví muzikanti, převážně žáci pana dirigenta. Za více než 30 let, kdy orchestr vede, vychová a do orchestru přivádí několik desítek mladých muzikantů. V této době s orchestrem spolupracují význační skladatelé a dirigenti z oblasti koncertní dechové hudby a těleso se zúčastňuje soutěží a festivalů doma i v zahraničí. Řady muzikantů také rozšiřují hráči z okolí, zejména odchovanci Dechového orchestru mladých Příbor.

Dechový orchestr mladých Příbor byl založen v roce 1973 panem Ludvíkem Demlem a brzy se toto těleso řadí mezi nejlepší mládežnické orchestry u nás. Koncertuje na domácích i zahraničních festivalech a soutěžích. V roce 1996 přebírá vedení orchestru ředitel ZUŠ Ivo Lacný, pokračuje v nastoleném kurzu a vede orchestr k dalším úspěchům. V červnu 2018 se ocitá orchestr bez dirigenta. Po vzájemné dohodě muzikantů obou orchestrů dochází v září 2018 ke sloučení v nové těleso s názvem Lašský dechový orchestr – Štramberk, Příbor, jehož dirigentem se stává Aleš Kuběna.

Orchestr se svými sólisty nabízí posluchačům široké spektrum repertoáru, od transkripcí symfonických skladeb přes původní tvorbu pro dechové orchestry až po úpravy muzikálových, filmových či populárních melodií. Naše vystoupení také obohacuje skupina mažoretek Aplomb Příbor.